Rozpočtování staveb

Nabízíme komplexní služby v oblasti rozpočtování a kalkulace staveb. Sestavování položkových rozpočtů, slepých rozpočtů, vypracování výkazů výměr stavby, tvorba stavebních rozpočtů k výběrovému řízení, zpracování rozpočtu dle průběhu stavby, kalkulace a poradenství v oblasti staveb.

Položkové stavební rozpočty

Rozumí se souhrn jednotlivých položek prací a materiálu. Rozpočet je zpracovaný na základě projektové dokumentace, případně zaměření na staveništi. Rozpočet je potřebný ke srovnání prostavěného materiálu a ke kontrole zhotovených prací na stavbě.

Slepý stavební rozpočet

Tento rozpočet se využívá zpravidla pro výběr stavební firmy pro Vámi realizovanou stavbu. Jde ve své podstatě o položkový stavební rozpočet bez ocenění. Pro představu - sestaví se stavební rozpočet, Vy s rozpočtem poté můžete oslovit stavební firmy, které Vám stanoví ceny pro jednotlivé položky, tím zjistíte, která stavební firma bude pro Vaší stavbu tou nejvhodnější.

Výkaz výměru stavby

Tento výkaz je součástí každého položkového rozpočtu. V měrných jednotkách zde naleznete potřebné množství materiálu pro Vámi realizovanou stavbu a také slouží jako základ pro potřebné stavební a řemeslné práce.

Zpracování rozpočtu dle průběhu stavby

Zpracování položkového rozpočtu je také možné realizovat bez projektové dokumentace, pouze na základě zaměření stavby.